ჩოლოყაშვილი რუსუდან, and ჯაგოდნიშვილი თემურ. “Georgian Oral Tradition Samples from St. Petersburg”. Literary Researches 39 (December 20, 2018): 380–394. Accessed November 26, 2022. https://literaryresearches.litinstituti.ge/index.php/literaryresearches/article/view/4177.