ჩოლოყაშვილი რ., and ჯაგოდნიშვილი თ. “Georgian Oral Tradition Samples from St. Petersburg”. Literary Researches, vol. 39, Dec. 2018, pp. 380-94, https://literaryresearches.litinstituti.ge/index.php/literaryresearches/article/view/4177.