[1]
ჩოლოყაშვილი რ. and ჯაგოდნიშვილი თ., “Georgian Oral Tradition Samples from St. Petersburg”, LR, vol. 39, pp. 380–394, Dec. 2018.