[1]
კუპრეიშვილი ნ., “Mirian Abuladze – a Writer With a Peculiar Biography”, LR, vol. 39, pp. 359–366, Dec. 2018.