ჩოლოყაშვილი რუსუდან, and ჯაგოდნიშვილი თემურ. 2018. “Georgian Oral Tradition Samples from St. Petersburg”. Literary Researches 39 (December):380-94. https://literaryresearches.litinstituti.ge/index.php/literaryresearches/article/view/4177.