ჩოლოყაშვილი რ.; ჯაგოდნიშვილი თ. Georgian Oral Tradition Samples from St. Petersburg. Literary Researches, [S. l.], v. 39, p. 380–394, 2018. Disponível em: https://literaryresearches.litinstituti.ge/index.php/literaryresearches/article/view/4177. Acesso em: 26 nov. 2022.